அரசு தேர்வுகள் இயக்கம் - தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டம் "NATIONAL MEANS CUM MERITS SCHOLARSHIP" SCHEME டிசம்பர்-2012 விண்ணபங்கள் வரவேற்பது சார்பாக