ஆந்திர மாநில ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் கட் ஆப் 50 மதிப்பெண்கள்