BC/ MBC மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியர்களுக்கு 10 மற்றும் 12 வகுப்புகளுக்கு விலையில்லா சிறப்பு வழிக்காட்டிகள் வழங்கவும், அரசு/ நிதியுதவி கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பு/ சிறப்பு கற்பிப்பு கட்டணங்களையும் அரசே வழங்க - அரசு செய்தி வெளியீடு