தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளி ஆசிரியர் களுக்கு CPS கணக்குத்தாள்கள் வழங்க ஆசிரியர் வைப்பு நிதி கணக்குகளை தணிக்கை செய்து பிப்ரவரி 2013 க்குள் அரசு தகவல் தொகுப்பு மையத்திற்கு அனுப்ப பங்களிப்பு ஓய்வூதிய விவரப் பேரேடுகள் தயார்நிலையில் வைக்க உத்தரவு