பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் - தினமலர் நாளிதழில் ஓய்வூதியத் திட்ட நிதியில் முறைகேடு ஆசிரியர்கள் புகார் என்ற தலைப்பில் செய்தி வெளியீடு அடுத்து தனிக்கவனம் செலுத்தி CPS பேரேடுகள் தணிக்கை செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்த உத்தரவு.