தொடக்கக் கல்வி - குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிவறை வசதி இல்லாத பள்ளிகள் - உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பாணையின் படி குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்த எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கை அனுப்ப இயக்குநர் உத்தரவு.