பள்ளிக்கல்வி - தொழிற்கல்வி - 193 வேளாண்மை தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு ஏப்ரல் 2013 மாதத்திற்கு சம்பளம் வழங்க ஆணை