இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மாவட்ட மாறுதல் சார்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு நகல்-

click here to download supreme court judgement order copy

நன்றி - SSTAவின் பொதுச் செயலாளர் இராபர்ட்