7 வது ஊதியக்குழு பரிந்துரையின்படி அரசு ஊழியர்கள் - ஆசிரியர்களுக்கு 21 மாத நிலுவைத்தொகை வழங்க வேண்டும் - தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்