தமிழகத் திரையரங்குகளில் புதிய டிக்கெட் கட்டணம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன் விவரம்:

மல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விலை
150 + (ஜிஎஸ்டி 28%) 42 + (கேளிக்கை வரி 8%) 12 + 2.16 = ரூ. 206.16

மல்டிபிளெக்ஸ் அல்லாத ஏசி திரையரங்குகளின் டிக்கெட் கட்டணம்

100 + (ஜிஎஸ்டி 18%) 18 + 8 + 1.44 = ரூ. 127.44

ஏசி அல்லாத திரையரங்குகளில் டிக்கெட் கட்டணம்
80 + 14.40 + 6.40 + 1.15 = ரூ. 101.95

புதிய டிக்கெட் கட்டணம்
மல்டிபிளெக்ஸ் - ரூ. 206.16

ஏசி திரையரங்குகள் - ரூ. 127.44

ஏசி அல்லாத திரையரங்குகள் - ரூ. 101.95