ஊதிய உயர்வு அறிவிப்பில் குளறுபடி? கோர்ட்டிற்கு செல்கிறது 'ஜாக்டோ-ஜியோ'!!!