அரசு ஊதி உயர்வு பெருத்த ஏமாற்றமளிக்கிறது ஜாக்டோ-ஜியோ ஒருங்கிணைப்பாளர் பேட்டி!!!