எல்லா பள்ளிகளிலும் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் , தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு