குறைதீர் கூட்டம் நடத்தாமல் அலைக்கழிப்பு அரசு பள்ளிகளில் கற்பித்தல் பணி பாதிப்பு!!!