மடிக்கணினி கொ'டுத்து என்ன பயன்.....?

*40000இலட்சம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக அரசு அதனை மாணவர்களுக்கு முறையாக பயன்படுத்துவது குறித்து
கற்றக்கொடுக்காதது யார் தவறு ?


CLICK HERE

குறும்படம்
இயக்கம்:

திரு மணிவண்ணன்..