*உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்*

திண்டுக்கல் மாவட்டம்*
*உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்*

1.பெரிச்சிபாளையம்

2.சின்ன கரட்டுப்பட்டி

3.K C பட்டி


4.பூலத்தூர்

5.கவுஞ்சி

6.பெரியூர்பட்டி

7.சித்திரகவுடன்பட்டி

8.மூங்கில்பட்டி

9.கோட்டைப்பட்டி

10.மணக்காட்டூர்

11.லிங்கவாடி

12.பிள்ளையார்நத்தம்

13.கொரக்காரக்கல்வலசு

14.ஆணைபட்டி

15.தங்கமாள்பட்டி

16.பொருளுர்


*திருச்சி மாவட்டம் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடம்*

1தெத்தூர்.  
          
2.வி,பூசாரிப்பட்டி   
 
3.டி.இடையப்பட்டி  

4.யாகப்படையான்பட்டி

5.கஞ்சநாயக்கண்பட்டி

 6.ஊனையூர் 

 7.வேங்கடத்தானூர்.

 8.பில்லாபாளையம்.

 9.தேனூர்.

 10.ஆணாம்பட்டி.

 11.புத்தாநத்தம் (பெ)

12.சுக்காம்பட்டி.

 13.கண்ணூத்து.

 14.சடையம்பட்டி .

 15.ஓலையூர்.

 16.காணக்கிளியநல்லூர்

 17.பழுவஞ்சி .

18.சின்ன கொடுந்துறை.

 19.பெரிய கொடுந்துறை.

 20.தேவஸ்தானம்.

21வா. கணேசபுரம்.

 22.நாகையநல்லூர்.
 *நாமக்கல் மாவட்டம் உயர் நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடம்*

*1.தொட்டிப்பட்டி*

*2.நத்துகுழிப்பட்டி*

*3.ஜம்புமடை*


*4.சேலூர்நாடு*

*5.கே.கொளந்தாபாளையம்*

*6.கொண்டரசம்பாளையம்*

*7.எஸ்.புதுப்பாளையம்*

*8.நஞ்சப்பகவுண்டம்பாளையம்*

*9.செட்டியாம்பாளையம்*

*10.ஆயில்பட்டி*

*11.சிங்கிலியன்கோம்பை*

*12.குப்பாண்டாபாளையம்*

*13.ஆனங்கூர்(தி.கோடு)*

*14.ஆண்டிபாளையம்*

*15.வெடியரசம்பாளையம்*

*16.வேமன்காட்டுவலசு*

*17.காவேரி ஆர்.எஸ்*

*18.மொளசி*

*19.குமரமங்கலம்*

*20.குப்புச்சிபாளையம்*

*21.தத்தாரிபுரம்*

*22.படலூர்*

*23.சின்னப்பநாய்க்கன்பாளையம்*

*கரூர் மாவட்ட உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்*.

1).குரும்பபட்டி

2).மஞ்சபுளிபட்டி

3).தென்னிலை கடவூர்

4).புதுவாடி

5).கோவிலூர்

6).கோ.சீத்தப்பட்டி

7).கடவூர்

8).பொம்மாநாயக்கன்பட்டி

9).பெரியதிருமங்கலம்

10).அரவை மகளிர்

11).முத்தம்பட்டி

12).தேசியமங்கலம்

 13).ஒட்டப்பட்டி

14).குப்பாண்டியூர்

15).நாகனூர்

16).திம்மம்பட்டி

17).நச்சலூர்

18).பில்லூர்

19).தோ.செல்லாண்டிபாளையம்

20)..உடையாபட்டி

21).வடசேரி


22) .நல்லூரான்பட்டி