2016-17 ஆம் கல்வியாண்டு நிலவரப்படி தொடக்கக்கல்வி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் அரசு தொடக்கபள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?தொடக்க ப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?-RTI தகவல்