கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முதல் மாநில மாநாடு 7 அன்று இணைவீர் ஈரோட்டில் ...!