திண்டுக்கல் மாவட்டம் -ரெட்டியார்சத்திரம் ஒன்றியம் -மு.ஆசாரிபுதூர் நடு நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற -ஆண்டு விழா