அரசு பள்ளிகளில் இலவசமாக பாடம் நடத்த தயார்" - கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் அறிவிப்பு

புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஆறாம்  வகுப்பு முதல் 10வகுப்பு வரை கணினி அறிவியல் பாடத்தை தனிப்பாடமாக கொண்டு வந்தால்

கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு


"அரசு பள்ளிகளில் இலவசமாக பாடம் நடத்த தயார்" - கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் அறிவிப்பு