தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் ஆசிரியர்பணி-அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்