+1 பொதுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள தனித்தேர்வர்கள் பிப்ரவரி 13 முதல் 'ஹால் டிக்கெட்'யை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தகவல்.