வெளியானது குரூப்2 நேர்காணல் தேர்வு இறுதி முடிவு!!!