ஏர்செல் சேவை பாதிப்பு 3 நாட்களில் சரியாகும் என தென் இந்திய தலைமை செயல் அதிகாரி சங்கரநாராயணன் அறிவிப்பு


தொழில் போட்டி காரணமாக ஏர்செல் நிறுவனம் தொடர்ந்து இயங்குவதில் சிக்கல்   .ஏர்செல் நிறுவனம் திவாலாகாது-சங்கர நாராயணன்   

தென் இந்திய தலைமை செயல் அதிகாரி சங்கரநாராயணன் பேட்டி