அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்தி முடியும் வரை(அல்லது பாட வேளை முடியும் வரையில் ) நின்றுகொண்டு தான் கற்பிக்க வேண்டுமா?மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் தனிப்பிரிவில் பெற்ற தகவல்!!!


Image may contain: text