அரசு ஆசிரியருக்கு இனையான தனியார்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் சம்பளம் கோரியமனு தள்ளுபடி!!!