பிளஸ் 1 தேர்வு எழுத முடியாமல் திணறும் மாணவ, மாணவிகள்!!