அரசுப்பள்ளிகள் திட்டமிட்டு புறக்கணிப்பு- போதிய தகவல் கொடுக்கப்படவில்லை என ஆசிரியர்கள் குற்றச்சாட்டு!!!