பள்ளிகளுக்கு நாளிதழ்கள், சிறுவர் இதழ்கள் வாங்கிட மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிதி அனுமதித்து அரசாணை வெளியீடு