பெரும்பான்மையான தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்று (05/04/2018) விடுமுறை!!!