ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிக்கு ஐ. எஸ்.ஓ. தரச்சான்றிதழ்- காணொளி