போராட்டத்திற்கு தி.மு.க துணைநிற்கும் ஆசிரியர்கள் போராட்டம்- தி.மு.க செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆதரவு!!!