பார்வை செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள பணியாளர்களுக்கு பவானிசாகர் பயிற்சியிலிருந்து விலக்கு , அரசாணை வெளியீடு!!!