மூன்றாம் பருவத் தேர்வு கால அட்டவணை - திண்டுக்கல் மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!