ஒற்றைக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி குடும்பத்தோடு காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் அறிவிப்பு!!!