அமைச்சர் செங்கோட்டையனுடன் 10/05/2018 இன்று SSTA & TET இடை நிலை ஆசிரியர்கள் சந்திப்பு