தற்காலிகமாக தங்களது போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுகிறது ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பு...!


எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் உள்ளிருப்பு
போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில், போராட்டம் வாபஸ்...!

*அரசு அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் வரை போராட்டம் தொடரும் என ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் அறிவித்திருந்தனர்...!