10வது படித்தவர்களுக்கு ரூ.65,500 சம்பளத்தில் தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரி District Court-ல் Typist வேலைவாய்ப்புகள் அறிவிப்பு காலிப்பணியிடங்கள் 7