10,11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் இடைப்பருவ தேர்வு அறிவிப்பு!!