அரசாணை (நிலை) எண். 148 Dt: July 20, 2018 பள்ளிக் கல்வி - உதவி பெறும் பள்ளிகள் - அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி பாடப்பிரிவு துவங்க அனுமதி அளித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.