24.07.2018- & 25.07.2018 நடைபெறவிருக்கும் பொது மாறுதல் கலந்தாய்விற்கான அட்டவணை