400 பள்ளிகளில் கழிப்பறையை புதுப்பித்து தருகிறார் சூர்யா