கீழே கிடந்த ரூ.50,000 பணத்தை எடுத்துக்கொடுத்த அரசுப்பள்ளி மாணவன்- பாராட்டு குவிகிறது