பள்ளிக்கல்வி இயக்குனராக ராமேஸ்வர முருகன் நியமனம்: அரசாணை வெளியீடு