காலையில் பில்; மாலையில் பணம்! இருக்கும் இடத்திலேயே அரசு ஊழியர் சம்பளம் பெறும் வசதி:-தமிழகத்தில் அக்டோபர் முதல் "இஎஸ்ஆர்" முறை அமுல்!