ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விரைவில் அறிவிப்பு - பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்