மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பள்ளி வேலை நேரத்திற்கு முன் /பின் சிறப்பு வகுப்புகள் தவிர்க்க மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் அறிவுறுத்தல்