அரசு ஊதியம் பெறும் அனைவரும் வருமானவரி தாக்கல் செய்யப்படும் போது எந்தெந்த வருமானங்களை சேர்த்து தாக்கல் செய்யவேண்டும்:-வருமானவரி துறை ஆணையாளர் அறிக்கை!