பள்ளிகளில் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவில் உள்ள சிக்கல்கள்.