காலியாக உள்ள -முதுகலைப்_பட்டதாரி_ஆசிரியர் பணியிடங்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்படும்.விரைவில் அதற்கான -அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.அமைச்சர் அறிவிப்பு...